Зони

Зона 1 – Зелена класна стая

ДА СЕ НАУЧИМ ДА МИСЛИМ, ЖИВЕЕМ И ТВОРИМ … В ЗЕЛЕНО

16:00 – 17:00 часа     Тема 1: Мисли зелено –  Общински съвет по наркотични вещества – Габрово

17:00 – 18:00 часа     Тема 2: В природата на отпадъка не е да бъде сред природата – Регионално депо за неопасни отпадъци Габрово

Приложен панел: „Послание в бутилка“ – за първи път ще имате възможността да пуснете писмо в бутилка, но не в морето, а по пътя на отпадъка. Писмата ще изминат пътя от контейнера до сепариращата инсталация, където ще бъдат „уловени“, а след това ще ви покажем резултата.